Die Messias is gebore - op die Bestemde Tyd

Woord word Vlees

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Gal 4:4a Maar toe die bestemde tyd aangebreek het, het God sy Seun uitgestuur.

Daar was twee priestelike diensbeurte in ‘n jaar (soms drie). Die meeste berekenings vir Jeshua se geboorte, gebaseer op die diensbeurte, val in die Hebreeuse maande Awiew/Nissan (Maart/April) en Tishri (September/ Oktober).

Dit laat baie mense glo dat Jeshua tydens Pasga of Soekkot (Loofhuttefees) gebore is.

Daar is verskeie redes hoekom dit nie in die maand Tishri kon wees nie:

 1. Dit was te laat in die jaar:

  1. Die wyse manne sou nie in die middel van die winter gereis het nie (Hul besoek was meer as 40 dae ná sy geboorte, want hy was eers in Tempel aan God toegewy as die eersgeborene),

  2. Die skape sou nie meer in die veld gewees het nie,

 2. Herodes sou nie in Jerusalem wees nie maar in sy winterpaleis in Jerigo,

 3. Dit was ná die verskyning van die Ster van Betlehem,

 4. Dit sou lank ná die sensus van Quirinius gewees het (Luk 2:2),

 5. Dit pas nie met die tema van die bestemde tyd nie (Jeshua moes eers vlees word vóórdat hy kon sterf as die Pasgalam), en

 6. Dit sou beteken dat Josef doelbewus gewag het tot naby die einde van Mirjam se swangerskap, vóórdat hy die reis na Betlehem aangepak het (Iets wat uit die aard van die saak belaglik sou wees).

Die einddatum van Sagaria se priesterlike diensbeurt (Luk:5) was 25 Januarie 3 vC (Abia se afdeling). Dit was op die 8ste van die maand Shevat volgens die Hebreeuse kalender (Bybelse datums is byna altyd gebaseer op Joodse kalender). Hy gaan huis toe en sy vrou Elisabet raak swanger.

Sy het haar vir vyf maande lank gaan afgesonder (Luk 1:24). Dit bring ons tot by 8 Tammus / 22 Junie 3 vC.

Die volgende dag (9 Tammus / 23 Junie 3 vC, die eerste dag van die 6de maand van Elisabet se swangerskap) het die engel Gabriël Maria besoek.

Hy het vir haar gesê dat sy aan die Messias sou geboorte gee, en sy het swanger geword (Luk 1:26-35). Mirjam het Elisabet onmiddellik gaan besoek (Luk 1:39). Sy was alreeds swanger toe Elisabet haar begroet het (Luk 1:41).

Volgens Epiphanius was die swangerskap van Mirjam "tien maande minus veertien dae en agt ure". Dit is klaarblyklik gebaseer op die apokriewe boek "Wysheid van Salomo" (Wysheid 7: 2).

Epiphanius was 'n Griekse monnik van Egipte en sou Egiptiese maande gebruik het (soos wat Clement gemaak het). Egiptiese maande het 30 dae.

Dae van swangerskap: 10 x 30 – 14 = 286

Geboorte 286 dae ná 9 Tammus / 23 Junie 3 vC bring ons tot by 1 Awiev / 5 April 2 vC


1 Awiev: ‘n Baie betekenisvolle bestemde tyd

1 Awiev is die eerste dag van die Hebreeuse godsdienstige jaar. Boonop val dit op ‘n nuwemaan. Volgens die Bybel is dit dus een van die bestemde tye.

1 Awiev is 'n baie veelseggende datum. Op hierdie datum:

 1. Is die Tabernakel opgerig (Eks 40:17),

 2. Het die priesterdiens begin (Eks 40:12-15),

 3. Word die regeringsjare vir Joodse konings bereken.


Die tema en betekenis van hierdie datum bevestig wie en wat Jeshua is:

 1. Hy het onder ons kom woon,

 2. Hy is die Ewige Hoëpriester volgens die Orde van Melgisedek,

 3. Hy is gebore as die Koning van die Jode.

Jeshua moes eers vlees word vóórdat hy kon sterf as die Pasgalam. Die Bybelse jaar word bereken vanaf 1 Awiev, al die ander bestemde tye word dus daarvolgens bereken.
 

Alles begin by Jeshua.

 

(‘n Volledige beskrywing van hierdie artikel met verwysings kan gelees word in Gerhard Groenewald se boek “Die Sterboodskappers – Verkondigers van tye en tekens”.)

Prent: Gerhard Groenewald het ‘n Torah boekrol (van Katie Chao, flickr) en ‘n geboortetoneel (Grace Fox, flickr) gekombineer. https://creativecommons.org/ licenses/by-sa/2.0/