Omtrent ons

Ons bedien vanuit ‘n Bybelse perspektief.

Ons glo dat die hele Skrif deur God geïnspireer is, dat die hele Skrif belangrik is en dat die hele Skrif geleer moet word (2 Tim 3:16).

Ons glo dat God se Instruksies1 die basis vorm van die Skrif en dat Jeshua2 dit ten volle gepreek het3 in die Evangelies (Mat 5:17).

Ons glo dat die "bestemde tye" (Heb: moadim) belangrik is, vir die volgende redes:

  1. Hulle is ‘n seën, omdat hulle afsprake met die Vader is (Lev 23:2),
  2. Hulle leer ons meer omtrent Jeshua se bediening, en
  3. Hulle is profeties (Die laaste 3 bestemde tye sal eers vervul word wanneer Jeshua weer kom).

Ons wil dus graag alle gelowiges aanmoedig om hulle te vier. 

-------------------------------------------------------------------------------------

1. "Torah" in Hebreeus, verkeerdelik vertaal as "Wet".
2. Jeshua is 'n meer korrekte transliterasie om Jesus se naam uit te spreek.
3. Grieks "pleroo", sien ook Rom 15:19.

 

Ons Visie en Missie

Om gelowiges voor te berei vir die eindtyd en Jeshua se wederkoms

Ons sending is om dissipels te maak en hulle die hele Woord van God te leer, wat in staat is om hulle wys te maak tot saligheid deur die geloof in die Messias Yeshua. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.  2 Tim 3:15-17

 

Ons Waardes

  • Liefde: Ons bedien vanuit ‘n hart vol liefde vir God en vir ander mense.
  • Waarheid: Alles wat ons leer of preek moet gebaseer wees op God se Woord.
  • Nederigheid: Ons is nie volmaak nie en ons weet ook nie alles nie.
  • Gehoorsaamheid: Ons is lief vir Jeshua, daarom gehoorsaam ons Sy gebooie (Joh 14:15).

 

Verantwoordbaarheid

Ons glo sterk daaraan dat bedienaars deel van die gemeenskap van heiliges behoort te wees en verantwoordbaar is. Ons bediening is interkerklik en ons erken die gesag van alle geestelike leiers wat nie God se Instruksies verwerp nie.

Ons onderneem hierby om gehoor te gee aan enige geestelike leier wat ons vermaan wanneer ons nie volgens God se Woord optree of leer nie.