Bediening is spanwerk

Ons artikels is gratis beskikbaar aanlyn vir almal. Om ons woordbediening moontlik te maak benodig ons die ondersteuning van medewerkers. 

Sal u dit asseblief biddend oorweeg om ons te ondersteun?

 

1. Gebed

1 Thes 5:25 Broeders, bid vir ons.

Ons is op soek na gebedskrygers wat deurlopend sal intree vir die bediening en almal wat daarby betrokke is.

Ons benodig die skild van gebed vir beskerming, voorsiening, en die leiding en salwing en krag van die Heilige Gees (Roe'ag HaKodesh).

 

2. Finansiële ondersteuning

Finansiële ondersteuning, net soos gebedsondersteuning, is noodsaaklik vir die bediening. Met voldoende finansiële ondersteuning kan ons meer effektief bedien.

So het die Meester ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe (1 Kor 9:14).

    Bank besonderhede:
    Moadim
    ABSA Bank spaarrekening
    Rekening nommer: 9232 262 409
    Tak: Hermanus    632005  

U kan ons ook ondersteun deur my boek Die Sterboodskappers - Verkondigers van tye en tekens te koop.

Baie dankie vir u ondersteuning vir ons werk in God se Koninkryk, mag Hy u ryklik seën!