Die Lam van God: 'n Bybelse Pasga-viering

 Die interaktiewe verhaal (“Haggadah” in Hebreeus) in hierdie artikel is gebaseer op die Pasgamaal wat Jeshua saam met sy dissipels gevier het.

Dit bevat die basiese kern-elemente van ‘n Bybelse Pasgaviering, om die leser in staat te stel om ‘n beter begrip te hê van die gebeure tydens die laaste avondmaal van Jeshua saam met sy dissipels.

Die fokus is op Jeshua ons Pasgalam, en die geestelike en profetiese aspekte van Paasfees.